Ozdravljenje JETRE

Immuno GD-poly se preporučuje i osobama sa oštećenjem jetre, nastalim usled delovanja različitih faktora (hemijskim, fizičkim, biološkim i ostalim agensima).

Immuno GD-poly deluje na obnavljanje funkcije i oporavak ćelija jetre.

Immuno GD poly, koji je dodatno obogaćen polisaharidima, ubrzava “ čišćenje “ jetre od svih toksičnih materija.

Polisaharidi deluju na ozdravljenje plemenitih ćelija jetre, podstiču enzimske sisteme jetre (citohrom p450, superoksid dismutazu), a smanjuje aktivnost enzima koji stimulišu stvaranje fibroznog tkiva u jetri.

Na ovaj način, polisaharidi iz preparata Immuno GD-poly pomažu ozdravljenju jetre, očuvanju njene građe i funkcije i sprečavaju njena dalja oštećenja.

Kontrolišu destrukciju ćelija.

Eliminišu i uklanjaju akumulirane toksine.

Pomažu u čišćenju od slobodnih radikala

GARANCIJA se odnosi samo na SEZONSKE ALERGIJE: polenske kijavice, alergije na ambroziju, alergije na trave i drveće.